วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555ประเภทของอิฐมวลเบา

ประเภทของอิฐมวลเบา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. อิฐมวลเบาแบบที่มีฟองอากาศข้างใน

2. อิฐมวลเบาแบบที่ใช้ additive เป็นส่วนผสมให้มีน้ำหนักเบา

3. อิฐมวลเบาแบบที่ใช้โฟม เป็น aggrigate ส่วนผสมของทรายและปูนเข้าด้วยกัน

อิฐมวลเบา ราคาอิฐมวลเบา ร้านขายอิฐมวลเบา อิฐมวลเบาซีแพค

ที่มา http://www.xn--h3cuuqj7a3bk6i.net/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น